กุมารทอง - ชมรมคนรัก กุมารทอง - พูดคุยเรื่อง กุมารทอง - วิธีเลี้ยง กุมารทอง - คาถาบูชา กุมารทอง - เรื่องเล่า ประสบการณ์ กุมารทอง - ประวัติผู้สร้าง กุมารทอง - รูปกุมารทอง - คลิป กุมารทอง - ตลาด บูชา กุมารทอง - กุมารทองเทพ - กุมารทองพราย - กุมารทองวัดสามง่าม - ตั้งชื่อ กุมารทอง -
ระบบแชทรูม เว็บกุมารทอง ต้องสมัครสมาชิกก่อน ถึงจะให้งานได้
ขึ้นข้างบน
กลับไปรายการกระดาน โพสต์

สมาธิ " นกแก้ว "

แก้ไขล่าสุด sunan_rao เมื่อ 4/4/2012 04:59สมาธิแม้จะเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้ แต่ในการที่จิตจะดำเนินเข้าสู่สภาวะแห่งจิตเดิมแท้นั้น กลับไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่แค่เพียงนั่งหลับตาแล้วจะสามารถเข้าถึงได้ ต้องอาศัยกระบวนการในการอบรมจิตตามแนวทางการปฏิบัติจิตภาวนา และปัญญาภาวนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำการปฏิบัติแก่ชาวโลกเอาไว้
ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีผู้คนต่างให้ความสนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนากันมากขึ้น ด้วยเพราะเริ่มตระหนักถึงสัญญาณเตือนภัยของธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นเป็นระยะๆ ว่า โลกของเรากำลังจะแปรเปลี่ยนเข้าสู่ยุคที่โลกจะได้รับผลกระทบจากพลังทำลายล้างของมหาจักรวาล ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามวิถีธรรมชาติที่การโคจรของดวงดาวทุกดวงในมหาจักรวาลนี้จะต้องเดินทางกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เมื่อผู้คนในยุคนี้เกิดการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว จึงหันมาให้ความสนใจในเรื่องราวของจิตวิญญาณเพิ่มขึ้น ด้วยมุ่งหวังที่จะแสวงหาปัญญาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริง อันเป็นปัญญาที่จะนำพาตนเองและครอบครัวให้พ้นจากทุกข์นานาประการที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราในภายภาคหน้า
อีกทั้งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง จนราวกับมีหูทิพย์ตาทิพย์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์เอาไว้ เพียงแต่เป็นหูทิพย์ตาทิพย์ด้วยเครื่องมือสื่อส
ารทางอิเล็กโทรนิกส์ที่สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภาพและเสียงได้ทั่วโลก พวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ในยุคนี้ จึงมีหูทิพย์ตาทิพย์กันเกือบทุกคน แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ช่วยให้ความรู้เรื่องธรรมะสามารถแผ่ขยายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว
แต่ที่น่าเสียดายคือ สมาธิส่วนใหญ่ที่เรากำลังสัมผัสกันอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ กลับเป็นสมาธิแบบนกแก้วนกขุนทองที่มีผู้สอนเป็นคนประเภทอ่านมากแล้วจำเก่ง และชอบมาอวดอ้างตัวว่าเป็นครูบาอาจารย์ จึงนับว่าเป็นโชคร้ายของผู้ที่ตั้งใจในการปฏิบัติ แต่กลับหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้ เพราะในเมื่อครูบาอาจารย์ทำสมาธิภาวนาไม่เป็น คือไม่อาจเข้าถึงความเดิมแท้แห่งจิตได้จริงแล้ว ก็ย่อมจะไม่สามารถตอบคำถามของผู้ปฏิบัติได้เลย เพราะคำตอบของคำถามเหล่านั้นไม่อาจที่จะหาอ่านได้ตามหนังสือหรือตำรับตำราใดๆ ทั้งสิ้น คำถามที่เป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเท่านั้น จึงจะสามารถตอบปัญหาและแก้ปัญหาข้อข้องใจจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาได้

ในภาวะที่สังคมขาดครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในการปฏิบัติสมาธิภาวนาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมจะหันไปพึ่งพาครูบาอาจารย์ที่เป็นเพียงนกแก้วนกขุนทองที่เก่ง แต่การเน้นสร้างภาพภายนอก แต่ไม่มีภูมิความรู้อะไรเลยในการปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติที่หลงเข้าไปปฏิบัติจิตภาวนาในสำนักเหล่านี้จึงไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ หรือหากก้าวหน้าก็เป็นการก้าวหน้าที่ผิดทาง เช่น การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในภาพมายานิมิตกสิณ คิดยึดมั่นคิดเป็นจริงในภาพมายาเหล่านั้น ไม่ยอมปล่อยวางภาพมายา ทั้งๆ ที่ควรใช้เป็นแค่อุบายกรรมฐานซึ่งส่งเราจนข้ามฝั่งมาได้ก็พอ
ทีนี้พอเราไม่ยอมปล่อยเรือลำนั้นทิ้งไป แต่กลับแบกเอาเรือลำนั้นขึ้นฝั่งไปกับเราด้วย ผลเสียที่จะตามมาก็คือ ในไม่ช้าผู้ปฏิบัติก็จะต้องหวนกลับลงไปในแม่น้ำใหม่ เพราะยังยึดมั่นถือมั่นในความสะดวกสบายของเรือลำนั้นอยู่ ตราบใดที่ยังไม่ยอมปล่อยวาง การปฏิบัติก็ย่อมไม่อาจที่จะก้าวหน้าต่อไปได้
เราเสียเวลากับการสร้างภาพของพวกนกแก้วนกขุนทองกันมาเป็นเวลานานแล้ว ในเมื่อจุดประสงค์ของพวกเขาคือการเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากความเชื่อและความศรัทธาของผู้คน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองข้อมูล และเลือกเรียนกับครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างแท้จริง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนสมาธิแบบนกแก้วนกขุนทองที่เก่งตามเนื้อหาในตำรับตำรา เก่งแต่พระไตรปิฎก แต่พอเอาเข้าจริงๆ กลับทำสมาธิจิตไม่เป็น
เทคนิคง่ายๆ ที่จะใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจคือ ให้สังเกตดูว่าหากเป็นการสอนแบบนกแก้วนกขุนทองแล้ว ผู้สอนมักจะพูดเรื่องราวของตำนานเก่ง รู้คำศัพท์แปลกๆ มีความสามารถในการจดจำรูปแบบเก่ง ทั้งบทความบทกลอน เอาไว้โอ้อวดการโต้วาที สิ่งใดมีกี่แบบกี่อย่างจะพูดได้อย่างช่ำชอง และชอบแสดงปัญญาในการตีความพระไตรปิฎกว่าตนตีความและจินตนาการได้เก่งกว่า แต่จะนำการปฏิบัติสมาธิภาวนาได้แค่พื้นๆ หากเป็นการถามคำถามที่เกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติจิตภาวนาจริงๆ แล้ว นกแก้วนกขุนทองจะตอบไม่ได้เลย หรือถึงตอบได้แต่จะเป็นเพียงคำถามธรรมดาทั่วไปที่เคยอ่านมาจากหนังสือ
หากไม่เชื่อก็ให้ท่านลองทดสอบดูว่า อะไรที่เป็นคำถามที่ไม่มีปรากฏในตำรับตำราหรือในหนังสือในพระไตรปิฎกแล้ว นกแก้วนกขุนทองจะไม่มีภูมิปัญญาความรู้ในการแก้ไขและตอบปัญหาเหล่านั้นเลย เพราะในตำรามันไม่มีคำเฉลยของคำตอบให้นกแก้วนกขุนทองอ่าน.

( อ้างอิงที่มาข้อมูล เว็ปสมาธิชาวบ้าน )

TOP

[color=Red]โอ้เจอคนเก่งแล้วนะทุกท่านเอ้าต่อเลยไอ้น้อง

TOP

โอ้เจอคนเก่งแล้วนะทุกท่านเอ้าต่อเลยไอ้น้อง ...
ต้นฉบับโพสโดย oik เมื่อ 4/4/2012 06:01    เป็นบทความที่ให้ความรู้เท่านั้น จะรู้หรือไม่รู้ อย่างไร ? อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง อ่านแล้วก็เตือนสติได้ดี ไม่ให้หลงทาง ไปทางอื่น สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกสมาธิจริงๆ ตรงไปหน่อย แต่ได้ข้อคิดเต็มๆ มองด้วยใจที่เป็นกลาง เขาเขียนได้ตรงใจดีแท้ จะเก่งไม่เก่ง นั่นอีกทางหนึ่งครับ แต่อ่านไว้เพื่อเตือนตน ก็โอเค

TOP

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา

TOP

โอ้ นี่ภูมิความรู้ระดับพระอรหันต์นะนี่สงสัยจะบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วพวกเรานักดูจิตอ่านชะแล้วเลิกดูกันดีก่วาเพราะเขาบอกว่ามันหลอกลวงยึดติดรูปอะไรม่ายรู้กะชงกสิณกุมารทอง รักยมนี่ทิ้งมันให้หมด

TOP

http://www.a-burapa.com/Tea_Arsom.html

ที่มาของบทความนี้ ที่นำมาเผยแพร่ สามารถถกปัญหากับท่านได้โดยตรงน่ะครับ
ซึ่งท่านเขียนหนังสือด้วย และมีอาศรมด้วยครับหนังสือที่ท่านเขียนไร่อาศรมบูรพาป่าละอู
                         อาศรมบูรพาป่าละอูตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เส้นทางเดียวกับการเดินทางมาน้ำตกป่าละอู โดยต้องขึ้นเขาหลายลูก พื้นที่บริเวณอาศรมบูรพาจึงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลมาก ทำให้อากาศของไร่อาศรมบูรพามีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี ในตอนเช้าจะได้พบกับสายหมอกจากภูเขาที่ปกคลุมไร่อาศรมบูรพา และในช่วงหน้าหนาวอากาศที่ไร่อาศรมบูรพาจะมีอากาศที่หนาวเย็นมาก บางครั้งอุณหภูมิลดต่ำเหลือเพียง 3-5 องศาเท่านั้น

TOP

เจ้าของกระทู้ เค้าเก่ง จริงๆ ค่ะ
ขอบคุณข้อมูลดีๆ ค่ะ
เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน

TOP

ว่างมากนะมีเวลาเขียนหนังสือขายด้วยคนแบบนี้มันก็ไอ้ประเภทลอกเขามาเขียนขายคนที่เก่งไม่จำเป็นต้องโฆษณาหรอกทำสมาธิภาวนาไปเรื่อยจนถึงที่สุดแห่งมันเดี๋ยวลูกศิษย์ก็มีมาเองดูอย่างหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อปานท่านเขียนขายเปล่าละหลวงพ่อศรีนวล(พระโสภณวชิรธรรม  วัดทุ่งสาธิต)ท่านยังไม่ทำออกขายทั้งๆที่วิชาของท่านรักษาโรคก็ได้

TOP

ว่างมากนะมีเวลาเขียนหนังสือขายด้วยคนแบบนี้มันก็ไอ้ ...
ต้นฉบับโพสโดย oik เมื่อ 4/4/2012 17:57    คุยกับเจ้าของบทความโดยตรงเลยครับท่าน ลงที่อยู่ เว็ปไซด์ ในนั้นเรียบร้อยแล้วครับ จะได้หายแคลงใจครับ จะได้ถกคุยกันได้ตรงๆ มีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้เรียบร้อยครับ ถึงที่มาของบทความของท่านที่เขียน

TOP

ขอบคุณครับ ข้อมูลดีดี  {:4_174:}
นะเตสุเต

TOP

แล้วเอามาลงที่นี่รึน้อง

TOP

แก้ไขล่าสุด sunan_rao เมื่อ 7/4/2012 15:34

บทความดีมีประโยชน์ก็นำมาลงให้อ่านกันครับ ข้อมูลเหล่านี้ก็มีบุคคลตัวจริงสามารถยืนยันได้ และทางเว็ปก็อนุญาติให้เผยแพร่ได้อ่านกันเป็นความรู้ ไม่ได้แบนหรือล็อคกระทู้แต่อย่างใด เป็นข้อมูลสาธารณะครับ หากทำผิดกฏ กระทู้นี้ไม่มีประโยชน์ คงล็อคและแบนไปแล้ว จึงขอชี้แจงให้ทราบครับ เพื่อความสะดวกใจในข้อมูลที่นำมาลง สามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของบทความตัวจริงได้ ตามที่แจ้งไว้ในข้างต้น

( ที่จริงยังมีแรงกว่านี้อีกน่ะครับ เกรงว่าหลายท่านในเว็ปจะไม่เปิดใจรับฟังบทความทั้งหลายเหล่านี้ จึงเสิรฟ์บทความนี้มาเรียกน้ำย่อยก่่อนเล็กๆน้อยๆครับ )

TOP

ความคิดเห้นมันต่างกันคับ ไม่เป้นไร แต่อย่าแตกแยก บางทีเขาอาจจะไม่พอใจ หรือหมั่ไส้เราก็ช่างเขา อย่าถือสาเลยคับ ผมชอบการเจรจาทั่นหนานเร้ามาก เรียบๆง่ายๆ มีเหตุมีผลคับ ไม่มีอารมณ์เจือปน ถ้าบอกว่า ทั่นบวชอยู่ผมก็เชื่อคับ
เย้น สุภาพ ดีคับ อนุโมทนาสำหรับความรู้ดีๆที่มอบให้ชมรมคับ
ป้อจาย ลั้ลลา

เก็บความขมขื่นเอาไว้แล้วยิ้มสู้มัน

TOPคำตอบครับ สั้นๆง่ายๆ ที่หลวงตาสอน

TOP

กลับไปรายการกระดาน