กุมารทอง - ชมรมคนรัก กุมารทอง - พูดคุยเรื่อง กุมารทอง - วิธีเลี้ยง กุมารทอง - คาถาบูชา กุมารทอง - เรื่องเล่า ประสบการณ์ กุมารทอง - ประวัติผู้สร้าง กุมารทอง - รูปกุมารทอง - คลิป กุมารทอง - ตลาด บูชา กุมารทอง - กุมารทองเทพ - กุมารทองพราย - กุมารทองวัดสามง่าม - ตั้งชื่อ กุมารทอง -
ระบบแชทรูม เว็บกุมารทอง ต้องสมัครสมาชิกก่อน ถึงจะให้งานได้
ขึ้นข้างบน
กลับไปรายการกระดาน โพสต์

คอร์สฝึกอภิญญา หลักสูตร วิชา "ตาทิพย์และวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน"

เอามาให้อ่านเล่นๆ สนุกๆสำหรับคนที่สนใจอำนาจในแนวโลกียะ

ผู้ที่ จะเรียน ต้อง มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
1. มีกำลัง ภายใน มากกว่า 180 เมตร ขึ้นไป
2. มีตาที่สามที่เปิดแล้ว / หรือ กำลัง จะเปิด..สภาพ ประมาณ 80% ขึ้นไป
3. นั่งทำสมาธิแล้ว..ที่หน้า ผาก ระหว่างคิ้ว.เต้น / สั่น/ หรือ รู้สึก จะระเบิด
4. สัมผัส พลัง แปลกๆๆ..ที่อยู่รอบตัวได้ดี..มองใครก็รู้ว่า..เขาคิดอะไร


หลักสูตร วิชา "ตาทิพย์ และวิธีใช้ ที่เกี่ยวข้อง กับ ชีวิต ประจำวัน
จึง ขอ ยกมาที่นี่ บางส่วน จาก 100 วิธี เท่า ที่ พวกเราพอจะรับได้
1. การเปิดตาที่ สาม ต้องใช้เวลาเปิด ประมาณ 15 นาที..ที่ใช้เวลาน้อย เพราะ บางคนเปิด แล้ว บางส่วน และบางสุกบ่ม เต็มที่ พร้อมที่ จะเปิด..จึงต้องมีการทดสอบ และ คัดเลือก
...แกนสมอง มีอยู่ สองทิศทาง ที่จะต้อง ทำความสะอาด เพื่อให้ ยิง แสงออกมาได้
ก. ถ้า อยู่ในแนว หน้า- หลัง หรือ แนว หน้า ผาก- ท้ายทอย...ก็จะได้ ตาทิพย์
ข. ถ้า อยู่ในแนว ขวาง จากหูขวา..ไป ทะลุ หูซ้าย..หรือ กลับกัน..ก็จะได้ หูทิพย์ แทน
2.ระดับความสามารถ ที่ จะรับวิชาเข้าตัวได้ สำหรับ ผู้ที่ มีกำลัง ภายใน หรือ พลัง จิตช่วงระหว่าง 180 เมตร ถึง 250 เมตร

2.1 ติดตั้งคาบเจได หรือ ทำให้มือ มีพลัง เรือง แสง..เหมือนดาบ สีทอง ยาว
ระหว่าง 0.5 - 1.20 เมตร..ใช้ในการรักษา ตัวเอง และผู้อื่นได้ อย่างดี

2.2 ฝึกดู แสง ออร่า หรือ แสงชีวิต ของ ตัวเอง และผู้อื่น

2.3 ฝึก สัมผัสและเลือกผ้า..ที่ ให้คุณ และเสริม ราศี ให้ ตัวเอง และแนะนำผู้อื่น

2.4 ฝึกสัมผัส และเลือก ใช้ อัณมณี ที่เสริม บารมีใหเ ตัวเอง..และแนะนำผู้อิ่นได้

2.5 ฝึกสัมผัส การเลือกใช้แหวน / สร้อย ข้อมือ / สร้อยคอ / สร้อยที่ มีพลังให้ ถูกต้อ
เพื่อ เสริม บารมีและโชคลาภ ...เพราะ แหวนทุกวง จะมีหน้า และมีหลัง..และต้องใส่
ให้ ถูกนิ้ว..เพราะ มือ มี 5 นิ้ว..อำนาจที่มีต่อ ชีวิต ต่างกัน

2.6 ฝึกสัมผัส วัตถุนิยม ทุก ขนิด พระเครื่อง / ตะกรุด /ของขลัง..ตรวจวัดพลัง / ชนิด
อำนาจอภิญญา คงกระพัน / เมตตามหานิยม/ แคล้วตลาด /ป้องกันคุณไสย /โชค
ลาภ

2.7 ฝึก ตรวจสอบ การห้อยพระเครื่อง ในคอ เป็นพวง..วาทใส่ได้ หรือ ไม่..จะต้อง วาง
เรียงลำดับ บน- ล่าง หรือ อยู่ซ้ายขวา อย่างไร..ถ้า แขวนผิด..จะไม่สมดุลย์..กลับ
ทำให้ ป่วยได้
2.8 ฝึกสัมผัส และจัดตั้ง พระบูชา บนหิ้งพระในบ้าน เพื่อให้ถูกตำแหน่ง และทิศทาง ที่ จะให้ พลัง พุทธคุณ ที่ดี ที่ สุด

2.9 ฝึกสัมผัส เลือก อาหารและเครื่องดื่ม..ที่กินแล้ว ปลอดภัย ไม่มีพิษ ค้างในตัว..ไม่มี
อาการแพ้...หรือ ทำให้เลือด เสีย

2.10 ฝึกสัมผัส เวลาไป ช๊อปปิ้ง ตามศูนย์การค้า..เพื่อเลือก ของ ที่เหมาะกับตัว..ใช้แล้ว
ไม่มีพิษภัยแก่ตัว

2.11 ฝึกสัมผัส การเลือกใช้ยา ทั้ง แผนปัจจุบัน/ แผนไทย / สมุนไพร.ว่า เหมาะกับตัว
ใหม..มีอาการข้างเคียงใหม..เพราะ ยาชนิดหนึ่ง แก้โรคได้ ดีกับ คนๆหนึ่ง แต่อาจ
จะเป็น พิษ กับอีกคนที่เป็นโรคเดียวกัน..อะนเกี่ยวกับ ไฟตุ ของ คนต่างกัน

2.12 ฝึกสนทนากับ ต้นไม้ / ดอกไม้ ในสวน ที่บ้าน หรือ ที่อื่น..จะรู้ว่า สิ่งเหล่า นั้น มี
อารมณ์เช่นไร..ต้องการอะไร..อยากบอก อะไร เรา

2.13 ฝึกสนทนากับสัตว์เลี้ยง / สัตว์ที่อิ่น เช่น สวนสัตว์..ว่า เขารู้สึกอย่างไร..ต้องการ
อะไร..อยากจะบอก อะไร เรา
3. ระดับความสามารถที่ จะรับได้ ของ ผู้ที่ มีกำลัง ภายใน หรือ พลัง จิต 250 - 350
เมตร

3.1 ฝึกตรวจฮวงจุ๊ย /ตรวจบ้าน.ว่า มีสิ่งที่ไม่ดี หรือ ไม่ จะแก้ไข อย่างไร

3.2 ฝึกสัมผัส วัตถุ / ของขลัง ที่ ใช้ประดับ บ้าน เช่น รูปปั้น/ รูปหล่อ สัตว์ เทพนิยาย
รูปสัญญลักษณ์..เช่น มังกร...เสือ ..ม้า.. ฯลฯว่า มีพลังดี หรือ ไม่....เขามีอารมณ์
เช่นไร..ควรจะตั้ง ตรงไหน..มุมไหน..จะดี ที่ สุด

3.3 ตรวจ น้ำหนัก แรง บุญ..เปรียบเทียบกับน้ำหนักแรงบาป..ว่า เป็นสัดส่วนเท่าใด..ทำ
บุญไว้เท่า ใด..ทำบาป ไว้แค่ไหน

3.4 ครวจอายุไข ตัวเอง..หรือ ผู้อื่น..ว่า จะตายเมื่อใด

3.5 ตรวจสอบวัด ว่า ถ้าจะไป ทำบุญ แผ่กุศล ที่ วัดนั้น..จะได้ หรือ ไม่..ไปที่ วัดไหน ดีที่
สุด..ที่ ต้องเลือก เพราะ คนลางคน..มีกรรม กับวัดนั้น

3.6 ตรวจ ทางธุรกิจ ว่า..วันนี้..ถ้า จะไป ติด ต่อ กับ คนหลาย คน..จะได้ ผล กับ คน
ไหน..จะได้ เลือกคนถูก..ไม่ต้องเสียเวลา

3.7 ฝึกอ่านจิต ข้าม ฟ้า ข้ามแผ่นดิน..ตรวจผู้อิ่น..ว่า เขาคิด อะไร.เป็นคนเเช่นไร
จากการดูตัวจริง / ดู รูป ใน หนังสือ พิมพ์ / ดู จากชื่อ และ นามสกุล

3.8 ฝึกมองทะลุตัว คน แบบ มีตาเอ็กซเรย์..ดูว่า เขาป่วย ด้วยโรคอะไร..หนัก หรือ เบา

3.9 ฝึก สร้าง จอในจิต หรือ ที่เรียก mind screen ไว้ สำหรับดึง อดีต เข้ามาดู หรือ
ยึดออกไปดู อนาคต..จอนี้ จะมีสี ขาวดำ ขนาด 2 คูณ 4 นิ้ว บนหน้า ผาก..เหมือน
ดูหนัง จอเล็ก ในสิ่งที่ อยากเห็น

ทั้งหมด เป็น ระดับ ความสามารถที่ ขนาด เราๆๆพอทำได้..มาก บ้าง น้อยบ้าง ตาม
กำลังภายใน หรือ พลังจิต ..ถ้า มีมากกว่า 350 - 1200 เมตร..ก็จะเป็น ผู้ รู้..ผู้เบิก
บาน..จะรู้ ทุกอย่างที่อยากรู้..ผู้ใดมีความตั้งใจ ทำสมาธิ ปฏิบัติดี..ได้เต็มที่ แล้ว จะได้
สมความปราถนา ทุก ประการ

นี่ คือ หลักสูตร เบื้องต้น อย่างละเอียด ที่ ผู้ ที่ จะเรียน และรับได้..ตามวิชาที่จะสอน
ก็คงได้ บ้าง..ไม่ได้ บ้าง..ตามกำลัง ของ ตัว..ได้ เกินครึ่งก็นับว่า..สุดยอดแล้ว.นี่ คือ เหตุผล ว่า ทำไม จึงต้อง คัดเลือก คน..เพราะคนบางคนเรียนไม่ได้ หรือ ได้ บ้าง
กลับมาแล้ว มีหน้าที่ภาระอันยิ่งใหญ่รออยู่

"สถาบันพัฒนากำลังภายในและความสามารถพิเศษในตัวมนุษย์"

หลักสูตร พลังจิต ขั้นพื้นฐาน

วิชาระหัส ที่ 1 ตาที่สาม การเปิด และการฝึกใช้งาน

: วัด ขนาดกำลังภายใน และรัศมีออร่า และแสงสีออร่า
: ล้างแกนสมอง ด้วยความเข้มของ แสงขาวบริสุทธิ์ 500-2000 เส้น
: ปลดปล่อย พลังตาให้ออกจากต่อม พิตุยแทรี่..ทีอยู่กลางสมอง
: ปรับแต่งเส้นพลังตาให้เป็นเส้นเข้ม แบบแสงเลเซอร์ เพื่อการทะลุ
ทะลวง..จะได้สามารถ มองทะลุกายมนุษย์ตรวจอวัยวะภายในได้
: ปรับแนวเส้น สายตาที่สามให้ตรง..ใหม่ๆๆ จะคด ทุกคน
: ใช้พลังตาที่สาม ติด "ดาบเจได" มือจะเรืองแสงสีทอง ใช้รักษาโรคได้
: ฝึกใช้ตาที่สาม ดู ออร่า ตัวเอง..แล้วดูของคนอื่น


วิชาระหัสที่ 2 การเพิ่มพลังจิต แล้วใช้สัมผัสสิ่งรอบตัว

: ฝึกตรวจออร่าของ สีเสื้แผ้ ที่เหมาะ กับแต่ละบุคคล
: ฝึกตรวจออร่าของ เครื่อง ประดับ เครื่องใช้ที่ให้คุณ..เพิ่มบารมี
: ฝึกเลือกอาหาร และ เครื่องดื่มที่เหมาะแก่แต่ละบุคคล
: ฝึกการเลือกใช้ยาแผนปัจจุบัน/แผนโบราณ/สมุนไพร..
และผลข้างเคียง..ที่ ผู้ผลิตมักจะไม่บอกไว้


วิชาระหัสที่ 3 ฝึกหัด สัมผัสพลังพระเครื่อง/ออร่า พระเครื่อง พระบูชา
วัตถุมงคลทุกชนิด

: ฝึก สัมผัสและวัดกำลัง พระเครื่อง
: ฝึก ตรวจสอบ ชนิดอภิญญา พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ทุกชนิด
แยกเป็น คงกระพัน/แคล้วคลาด/พุทธบารมี/เมตตามหานิยม
/ คุณไสย/ โชคลาภ..ฯลฯ
: ฝึก ตรวจสอบว่า วัตถุมงคลใด..เหมาะแก่ผู้ใส่หรือไม่วิชาระหัสที่ 4 การเพิ่มอำนาจทา งจิต และการป้องกันจิต

: ฝึก อาบน้ำกายทิพย์ และ สร้างเกราะทองคำ ป้องกันตัว ทางจิต
: เปิด จักระ ให้หมุนเพื่อ ให้กายทิพย์ ดูดพลังเข้าตัว เพิ่มอำนาจจิต
ทำให้ ออร่า ของตัว สว่างสดใส..พลังจิตและกำลังภายในจะเพิ่ม ขึ้น
อีกมาก

หลักสูตรพลังจิต ขั้น พัฒนา

วิขาระหัส ที่ 5 ฮวงจุ๊ย การปรับฮวงจุ๊ย
: หลักของฮวงจุ๊ยและการแก้ไข..โดยไม่ต้อง รื้อสิ่งก่อสร้าง
: หลักการปรับพลังในร้านค้า.ทำให้กิจการดี/ขายดี


วิชาระหัสที่ 6 การปรับพลัง/ไล่พลังแฝง/ไล่ผี

: วิธีตรวจ หาพลังแฝง/ ผี/วิญญาณ ที่ไม่ดี
: วิธีไล่ผี/ปล่อยพลังแฝง ออกจาก สิ่งของ/สถานที่ ฯลฯ

วิชาระหัสที่ 7 การฝึกอ่านเอกสารด้วยจิต

: ฝึก อ่านใบสมัครงานด้วยจิต..เพื่อเลือกคน ให้เหมาะกับงาน
จะตรวจได้ นิสัย/วิสัยศความเจ็บป่วยที่ซ่อนเร้น/พฤติกรรม
ที่ว่อนเร้น/ความซื่อสัตย์/ความฉลาด
: ฝึก อ่านประวัติ/รูป เพื่อ การ โปรโมท ตำแหน่ง/
ย้ายหน้าที่ ที่ ใหญ่ขึ้น


วิชาระหัสที่ 8 การเลือกใส่อัญมณี/การใส่แหวนประดับ/แหวนพลัง

: การเลือก อัญมณี หรือ สิ่งอื่นที่ให้คุณแก่ตัว..ถ้าใส่ผิด ชีวิตจะวอดวาย
: การเลือก ใส่แหวนให้ถูกนิ้ว..เพื่อ พลังและอำนาจในการ ดำรงชีวิต
ความก้าวหน้า ในการงาน


วิชาระหัสที่ 9 การฝึกเพื่อ ปรับ พลังพระเครื่อง/วัตถุมงคล/วัตถุบูชา

: ฝึก ลบพลัง
: ฝึก อัดพลัง
: ฝึก ย้ายพลัง

วิชาระหัส ที่ 10 การสร้างกำแพงมนตรา ป้องกัน บ้าน/สถานที่

: ฝึก สร้างกำแพงพลัง ป้องกันบ้าน/สถานที่ จาก สิ่งเลวร้าย/ ผี/
ลมเพ-ลมพัด/คุณไสยที่ส่งมา ฯลฯ

กลับมาแล้ว มีหน้าที่ภาระอันยิ่งใหญ่รออยู่

TOP

โมทนา

สาธุการ.....

TOP

อยากฝึกบ่าง

แต่ยังไม่เข้าใจเลย

ซะอย่าง

TOP

เริ่มต้นที่ฝึกสมาธิค่ะ
กลับมาแล้ว มีหน้าที่ภาระอันยิ่งใหญ่รออยู่

TOP

เคยนั่งสมาธิแล้วตรงระหว่างคิ้วมันกระตุกๆตาสั่นๆ
ลองฝึกดูมั้ง

TOP

พอดีผมได้ตาที่สามตั้งแต่เกิดแล้วไปมำพิธีปิดตาที่สามจะเปิดอีกครั้งทำไงครับเอาแบบละเอียดครับ
ส่งทางเมลจะสะดวกสุดครับ
gu_na_101@hotmail.com

TOP

น่าสนใจมากครับพี่รี่  แต่ผมคงต้องฝึกอีกนาน เพราะตอนนี้นั่งสมาธิแล้วแค่รู้สึกเบา สบาย คงยังไม่ถึงขั้นพื้นฐานแน่เลย

TOP

ห่างไกล
รักหมดเลย ทั้งซานิ ทั้ง ลูกๆกุมารทอง

TOP

ได้วิชาระหัสที่ 3 ฝึกหัด สัมผัสพลังพระเครื่อง/ออร่า พระเครื่อง พระบูชา

TOP

ของเราคงอีกนานห่างไกลอย่างที่พี่นุ่นว่าเลย

TOP

555 อ่าน่ะ เกด ห่างไกล
เอาแค่พอสัมผัสกะลูกๆได้
ก้อออ พออออ
รักหมดเลย ทั้งซานิ ทั้ง ลูกๆกุมารทอง

TOP

ต้องทำอย่างไรบ้างครับ อยาก ฝึก ดูบ้าง

TOP

ต้องฝึกสมาธิมากๆ ทำเป็นประจำจนรู้สึกว่าเรามีพลังและสัมผัสได้ถึงพลังจากคนรอบข้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วลองเอาจิตไปเพ่งที่ระหว่างตามันจะรู้สึกปวดตุ๊บๆนั่นแสดงว่าตาใกล้เปิดแล้ว ที่กระบอกตาจะเป็นช่องว่างเพือยิงแสงออกมา มีเจ้ากรรมนายเวรขวางไว้ หมั่นทำบุญแผ่เมตตาเยอะๆ เมื่อใดที่เจ้ากรรมนายเวรปลดปล่อยท่าน ตาที่สามก็จะเปิด
กลับมาแล้ว มีหน้าที่ภาระอันยิ่งใหญ่รออยู่

TOP

โห อยากได้บ้างอ่ะ แต่สมาธิยังทำได้ไม่ดีเลย
ห่างไกลยิ่งนัก เหอๆๆ
Ah... Don't Touch~!
ลูกข้า... ใครอย่าแตะ!

TOP

กลับไปรายการกระดาน